Privacybeleid

SleepRight (Europe) Limited zet zich in voor het respecteren en beschermen van uw privacy en verzamelt en verwerkt en bewaart persoonlijke gegevens over u op een wettige, eerlijke en transparante manier, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 `GDPR`.


Voor uw gemak hebben we uiteengezet welk soort informatie we verzamelen en in het bijzonder de persoonlijke gegevens die we over u verzamelen en hoe we deze verwerken en opslaan.

  1. Definities

1.1 SleepRight (Europe) Limited, met het Britse bedrijfsregistratienummer 5995912, is de gegevensbeheerder voor de doeleinden van de AVG. We zijn geregistreerd bij het UK Information Commissioners Office; Registratienummer: Z9782908. Onze maatschappelijke zetel is 22 Coxheath Road, Church Crookham, Fleet, Hampshire GU52 6QJ ("onze", "wij" of "ons").

1.2 "persoonsgegevens" betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene"); een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of naar een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;

1.3 "verwerking": elke bewerking of reeks bewerkingen die wordt uitgevoerd op persoonsgegevens of op verzamelingen van persoonsgegevens, al dan niet met geautomatiseerde middelen, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen , gebruik, openbaarmaking door verzending, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, afstemming of combinatie, beperking, uitwissing of vernietiging;

  1. Niet persoonlijk identificeerbare gegevens

We verzamelen informatie in het kader van de normale bedrijfsvoering die geen persoonlijke gegevens bevat en niet wordt gebruikt om een ​​bepaald individu te identificeren. We kunnen bijvoorbeeld informatie verzamelen zoals gegevens over websiteverkeer, IP-adressen en locatiegegevens die in geaggregeerde vorm worden gebruikt om de demografische gegevens van onze klanten en browsepatronen op onze website beter te begrijpen. U kunt ervoor kiezen om u af te melden voor deze gegevensverzameling wanneer u onze websites bezoekt door cookies in uw browser uit te schakelen of door u af te melden met behulp van een speciale optie op onze website, indien aanwezig.

  1. Persoonsgegevens

Wij verzamelen, verwerken en bewaren persoonsgegevens in de volgende situaties;

3.1 Om u pre-sales services te bieden, zoals het beantwoorden van productvragen en technische vragen. We kunnen deze persoonlijke gegevens verzamelen met behulp van online formulieren of als reactie op telefonische of andere communicatiemethoden. Als u persoonsgegevens aan ons verstrekt, beschouwen wij dit als bevoegdheid om op u te reageren. We bewaren deze persoonsgegevens alleen voor de minimale tijd die nodig is om uw vragen te beantwoorden en eventuele juridische stappen die kunnen voortvloeien uit ons advies of onze acties.

3.2 Tijdens het aankoopproces om u de door u gevraagde goederen en diensten te leveren. We zullen deze persoonlijke informatie verwerken en opslaan voor een beperkte periode die nodig is om u diensten te verlenen en om te voldoen aan andere regelgeving.

3.3 Betalingsinformatie wordt normaal gesproken beheerd door onze externe beveiligde betalingsverwerker en we zien of hebben geen toegang tot uw creditcardgegevens. Als we creditcardinformatie verzamelen, zullen we deze alleen gebruiken voor de doeleinden van de transactie en zullen de informatie niet opslaan.

3.4 Om u aftersalesondersteuning te bieden als onze klant of zoals vereist als agenten van de productfabrikant. We zullen deze persoonlijke gegevens verwerken en opslaan voor de minimale tijd die nodig is om aan uw vereisten te voldoen of om te voldoen aan eventuele juridische stappen die kunnen voortvloeien uit ons advies of onze acties.

3.5 Om u op de hoogte te houden van productupdates, nieuwe producten of andere marketingactiviteiten. We zullen gewoonlijk communiceren via e-mailnieuwsbrieven, op voorwaarde dat u ons specifieke toestemming hebt gegeven om dit te doen.

  1. Opslag van persoonlijke gegevens

Onze internetservers bevinden zich in het VK en persoonlijke gegevens worden niet buiten de EU verplaatst. Uw overeenkomst met de creditcardmaatschappij die wordt gebruikt voor de betaling en de betalingsverwerker kan echter onderworpen zijn aan afzonderlijke overeenkomsten met u die hen in staat stellen uw persoonlijke gegevens buiten de EU te bewaren en over te dragen.

  1. Jou rechten

5.1 U heeft het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden. We zullen u gewoonlijk informeren (voordat we uw gegevens verzamelen) als we van plan zijn uw gegevens voor dergelijke doeleinden te gebruiken of als we van plan zijn uw gegevens voor dergelijke doeleinden aan een derde partij bekend te maken. U kunt uw recht uitoefenen om dergelijke verwerking te voorkomen door bepaalde vakjes aan te vinken op de formulieren die we gebruiken om uw gegevens te verzamelen. U kunt het recht ook op elk moment uitoefenen door contact met ons op te nemen via de post op ons geregistreerde adres of door een e-mail te sturen naar info@sleepright.eu

5.2 U hebt het recht om details op te vragen van persoonlijke gegevens die wij van u hebben of om bewerkingen of verwijdering van persoonlijke gegevens te vragen. Meestal verstrekken we deze informatie op verzoek binnen 28 dagen na het verzoek. Er zijn geen administratieve kosten voor het verwerken van verzoeken, maar in sommige omstandigheden kunnen we redelijke administratiekosten in rekening brengen die u aan ons moet betalen om deze service te verlenen. Neem dan contact op met info@sleepright.eu.

  1. Privacy Policy Updates

We kunnen te allen tijde wijzigingen aanbrengen in ons privacybeleid. Eventuele wijzigingen worden online getoond en we zullen redelijke inspanningen leveren om contact met u op te nemen om u hiervan op de hoogte te stellen, als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven.