Algemene Voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen die door de Koper worden gedaan voor Producten die door de Verkoper te koop worden aangeboden. Lees ze aandachtig door en ga niet verder met het aankoopproces tenzij u akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

1. Definities

De verkoper is SleepRight (Europe) Limited, hierna "ons" of "wij" of "onze" genoemd.
De Koper hierna "u" of "wederverkoper" genoemd
De producten die te koop worden aangeboden, zijn de producten die op deze website worden beschreven, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, hierna "Product" of "Producten" genoemd.
"Gebruikt" betekent het openen van een in folie verpakt product of verzegelde verzegeling.

2 Prijzen en betaling

Prijzen voor Producten worden op deze website beschreven en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving van tijd tot tijd veranderen. Kredietvoorwaarden zijn niet acceptabel, tenzij vooraf specifiek door ons overeengekomen

3. Acceptatie van bestellingen

Zodra u uw bestelling plaatst, wordt deze door ons geaccepteerd. Elke geautomatiseerde orderacceptatie die door u per e-mail is ontvangen, houdt geen acceptatie door ons van uw bestelling in. Acceptatie vindt plaats wanneer we de Producten naar u verzenden. Als we uw bestelling niet accepteren, zullen we u het volledige aankoopbedrag terugbetalen.

4. Verzending

In de meeste gevallen zullen we uw bestelling dezelfde dag na ontvangst van de bestelling uit onze voorraad in het VK verzenden. Het kan echter tot 3 dagen duren voordat we uw bestelling kunnen verzenden.

5. Levering

5.1 Levering vindt meestal plaats via de standaardservice van Royal Mail of andere versnelde services zoals door u tijdens het bestelproces wordt gevraagd. Mocht het langer dan 28 dagen duren voordat de bestelling door ons is afgeleverd, dan heb je het recht om de bestelling te annuleren en een volledige terugbetaling te ontvangen.

5.2 Nadat we uw bestelling hebben verzonden, moet u de bestelling ontvangen en moet u mogelijk tekenen. In het geval dat u uw bestelling niet binnen een redelijke termijn kunt ontvangen of er niet voor kunt tekenen, kan Royal Mail of een andere bezorgingsagent de bestelling aan ons retourneren. In dit geval zullen we proberen contact met u op te nemen om alternatieve leveringsafspraken te maken. Als we geen contact met je kunnen opnemen of het niet eens kunnen worden over alternatieve leveringsregelingen, zullen we de aankoopprijs terugbetalen, verminderd met eventuele leveringskosten die al door ons zijn gemaakt.

5.3 In het geval dat we een bestelling accepteren voor levering aan een land buiten het VK, is het uw verantwoordelijkheid om bekend te zijn met douaneformaliteiten en invoerprocedures voor invoer in dat land. We zijn niet aansprakelijk voor invoerbelastingen, invoerrechten of andere vergoedingen die verschuldigd zijn bij invoer of vertragingen veroorzaakt door invoerproblemen.

6 Geschiktheid van de producten

Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, bevestigt u dat u de productinformatie op deze website hebt gelezen en begrepen, inclusief de secties met betrekking tot de geschiktheid van de producten.

7. Packaging

We kunnen uw bestelling verzenden in een productverpakking die verschilt van de verpakking die op onze website wordt weergegeven. Het product is echter precies zoals beschreven.

8 verplichtingen

8. 1 Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enige tekortkoming of vertraging in de uitvoering van onze verplichtingen jegens u die te wijten zijn aan handelingen of gebeurtenissen buiten onze redelijke controle, met inbegrip van, maar niet beperkt tot oorlogshandelingen, arbeidsconflicten, brand, overstroming, stormen en nationale noodsituaties en indien deze vertraging oploopt, hebben wij recht op een redelijke termijn voor het nakomen van onze verplichtingen.

8.2 In geen geval zijn wij aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade die u oploopt om welke reden dan ook met betrekking tot de levering of het gebruik van de Producten. Onze maximale aansprakelijkheid jegens u is de vervangingsprijs van de aan u geleverde Producten.

9. Recht om te annuleren

We hopen dat u tevreden bent met de bij ons gekochte Producten, maar mocht u om welke reden dan ook van gedachten veranderen, dan kunt u uw bestelling annuleren binnen 21 dagen na ontvangst van de Producten. Opmerking: controleer het product zorgvuldig om er zeker van te zijn dat het aan uw behoeften voldoet. Als het product is gebruikt, wordt u geacht het product te hebben geaccepteerd en vindt er geen restitutie plaats. Bel of mail ons voor retourinstructies. Producten die naar ons worden teruggestuurd, dienen, indien mogelijk, in de originele verpakking te zijn en uw naam en ordernummer te bevatten. We zullen het volledige aankoopbedrag dat u aan ons hebt betaald binnen 10 dagen na ontvangst van uw geretourneerde Producten terugbetalen. (Exclusief verpakkings- en verzendkosten voor de door u gemaakte verzendkosten voor uitgaande levering en retourzending). Let op: we kunnen geannuleerde bestellingen niet verwerken als je geen retournummer hebt opgegeven bij de geretourneerde Producten. Niets in deze voorwaarden doet afbreuk aan uw wettelijke rechten.

10. Garantie

Wij garanderen dat door ons geleverde Producten nieuw en vrij van gebreken zijn. We zullen de door u betaalde aankoopprijs van een defect Product naar uw keuze vervangen of terugbetalen.

11. Scheidbaarheid

Als een bepaling van de Overeenkomst om welke reden dan ook ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal een dergelijke bepaling worden verbroken en blijven de overige bepalingen hiervan volledig van kracht alsof de Overeenkomst was uitgevoerd met de ongeldige onwettige of niet-afdwingbare bepaling geëlimineerd.

12. Recht en jurisdictie

De Overeenkomst wordt beschouwd als een contract dat is gemaakt in Engeland en in overeenstemming met de Engelse wetgeving en is onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken waaraan u en wij ons hierbij onderwerpen.

september 2018